Общи условия

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на този сайт.

Продажбата на Лекарствени продукти от www.aptekamladost.com е строго забранена за лица под 18 години!

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между доставчика “МИЯНА ФАРМА” ЕООД и потребителите, купувачи на стоки, които се предлагат на сайта www.aptekamladost.com, посредством договор от разстояние, сключен между страните. Покупка от сайта може да бъде осъществена като нерегистриран потребител, или след регистрация и създаване на профил на потребителя. Всеки потребител попълва регистрационна форма, в която трябва да посочи верни и точни данни, в т.ч. данни за доставка, телефон, имейл и др. Потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия с поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общи условия“ на регистрационната бланка. 

Използването на услугите на сайта www.aptekamladost.com може да бъде само за лични/нетърговски цели.

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, както и не гарантира непрекъснатата активност на всички функционалности на сайта.

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки/неточности в информацията за продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

Възможно е за едни и същи продукти да има разлика в обявените цени и активности във физическите аптеки и тези на www.aptekamladost.com

1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД е с ЕИК BG200038355, със седалище и адрес на управление, гр. Бургас 8000, ж.к. Меден Рудник, бл. 465, вх. А, ет. 5, ап. 12

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД притежава разрешение, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: обл. Бургас, община Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад в хотелски комл. Камелия Гардън 1  с ръководител на аптеката: маг.фармацевт Милен Кожухаров, а именно Удостоверение № 1311/04.03.2009, издадено от ИАЛ София.

2. ОТГОВОРНОСТ

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД се старае да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация за предлаганите продукти. “МИЯНА ФАРМА” ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на представената в сайта информация. “МИЯНА ФАРМА” ЕООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка. “МИЯНА ФАРМА” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е последици и/или щети породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа до сайта, както и с възможността/невъзможността за използването му, в това число и информацията, публикувана в него. В случай, че в сайта се съдържат каквито и да е препратки към сайтове на трети лица, “МИЯНА ФАРМА” ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях, както и за защита на личната информация и сигурността на подобни сайтове.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на който и да е от продуктите от страниците на уебсайта www.aptekamladost.com, както при и възникване на каквито и да е въпроси свързани с Вашето здраве и/или при здравословни проблеми, моля консултирайте се с личен лекар или фармацевт. “МИЯНА ФАРМА” ЕООД не препоръчва самолечение.

Ако поради технически и/или човешки фактор, поради пробив на сайта от трети лица и/или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на “МИЯНА ФАРМА” ЕООД забележите някакви нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: aptekamladost@gmail.com, за да предприемем съответните мерки за тяхното отстраняване.

3. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на предлагани на www.aptekamladost.com продукти са крайни, обявени са в лева и са с включен данък добавена стойност /ДДС/, както и всички други данъци, такси и др. съгласно действащото законодателство. В обявените цени не са включени разходите за доставка, които се определят допълнително. Възможно е да има разлика в обявените цени на продуктите на www.aptekamladost.com и във физическите обекти.

Плащането на заявени продукти по стандартна заявка може да се извърши по един от следните начини:

  • При получаване на стоката от куриер при доставката

4. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този сайт, в т.ч. но не само лога, графични изображения или надписи, търговски марки, снимков материал и др. е собственост на “МИЯНА ФАРМА” ЕООД и/или негови партньори/доставчици и е защитено с авторски права.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под каквато и да е форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на “МИЯНА ФАРМА” ЕООД www.aptekamladost.com е ЗАБРАНЕНО. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се приема като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други действащи закони.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Поръчките се осъществят през сайта www.aptekamladost.com след добавяне на избраните продукти в количка. За да бъде завършена поръчката е необходимо съгласие с настоящите Общи условия. “МИЯНА ФАРМА” ЕООД извършва доставка на поръчани продукти само за територията на България. Стоките могат да бъдат доставени по един от следните начини, по избор на клиента:

  • Доставка до адрес, посочен от клиента
  • Доставка до офис на куриерска фирма Speedy

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД има право да не достави част или всички поръчани продукти, както и да забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка или телефон за връзка с клиент, при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява потребителя чрез комуникация по телефон или имейл

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на “МИЯНА ФАРМА” ЕООД в този случай е да върне предварително платената сума за конкретния/те продукт/и, ако има такава.

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

Ако направите поръчка през платформата на сайта, това НЕ гарантира че тя ще бъде изпълнена. Затова наш служител ще се свърже с Вас за уточнение на всички детайли по поръчката.

По отношение на предлаганите продукти е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Клиентът има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 14 дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка. Правото на клиентите да върнат закупени продукти от www.aptekamladost.com НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и медицински изделия.

При изпълнение условията за връщане, след получаване на продукта “МИЯНА ФАРМА” ЕООД се задължават да върне на клиента сумата платена за него. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

 

6. ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми по недвусмислен начин “МИЯНА ФАРМА” ЕООД за решението си за отказ от договора преди изтичане на 14-дневния срок.

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес гр. Бургас , ж.к. Меден Рудник, бл. 465, вх. А, ет. 5, ап. 12.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

 

Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на “МИЯНА ФАРМА” ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на “МИЯНА ФАРМА” ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, “МИЯНА ФАРМА” ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Възстановяването на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Лекарства без лекарско предписание, хранителни добавки и медицински изделия не могат да бъдат връщани поради специфичните изисквания на съхранението им, освен ако това не се случи при самата доставка от куриера. Веднъж приети от клиента, тези продукти не подлежат на връщане.

 

7. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите 

Комисия за защита на конкуренцията

Изпълнителна агенция по лекарствата

 

8. ДОСТАВКА

 Доставката се извършва чрез куриерска фирма Speedy.

Цената за доставка се изчислява според текущите тарифи на куриерска фирма Speedy.

За повече информация относно доставката натиснете ТУК.

Поръчка, неполучена до 14 дни от датата на доставка в аптека, се анулира и връща обратно на склад във “МИЯНА ФАРМА” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване

Нашите служители от отдел “Обслужване на клиенти” са на разположение да Ви съдействат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: aptekamladost@gmail.com

Телефон: +359 877 11 22 13

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.01.2021 г. и са задължителни за всички клиенти на www.aptekamladost.com. В случай, че не приемате настоящите Общи условия, не следва да продължавате да използвате този сайт за извършване на покупки от него. 

“МИЯНА ФАРМА” ЕООД може да променя и допълва по всяко време настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от публикуването им на www.aptekamladost.com и стават задължителни за всички потребители на сайта от момента на публикуването им.

 

Ако не намирате нужната Ви информация на сайта, може да изпратите Вашите въпроси на aptekamladost@gmail.com